huh sözlük anlamı nedir?

Sözlükte huh kelimesinin manası:

  1. Ünlem Nasıl ? Hay Allah !
  2. Ha, ha ha, ne, nasıl
  3. Ha?, ha?, ha ha!

huh ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları