hükümet başarısızlıkları sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hükümet başarısızlıkları kelimesinin manası:

  1. Piyasa işleyişindeki aksaklıkları düzelterek belli sosyal ve iktisadi hedeflere ulaşmaya yönelik hükümet müdahalelerinin başarısız olduğu durum.

hükümet başarısızlıkları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları