Hükumeti Müstebidde ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hükumeti Müstebidde" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hükumeti Müstebidde" ne demek?

 1. İstibdatla idare olunan hükumet. (Osmanlıca’da yazılışı: hükûmet-i müstebidde)

Hükumeti Müstebidde nedir? İlişkili sözcükler

 • Hükumeti Meşruta: Meşrutiyetle idare olunan hükumet. (Osmanlıca’da yazılışı: hükûmet-i meşruta) devamı...
 • Hükumet Konağı: İl ve ilçelerde, başta vali veya kaymakam olmak üzere, hükûmet görevlilerinin iş gördüğü yapı Örnek: Dün, o çırağı Ankara hükûmet konağının bir odasında gördük! R. E. Ünaydın Devlet memurlarının bulunduğu bina. Bunun yerine: “Bab-ı hükumet, daire-i hükumet” tabirleri de kullanılırdı. (Osmanlıca’da yazılışı: hükûmet konağı) devamı...
 • Muterizünfıh: İtiraz olunan karar, hüküm. (Osmanlıca’da yazılışı: mu’terizün-fîh) devamı...
 • Ademi Merkeziyyet: Bir idari taksimattaki parçaların (vilayet, belediye ve köy) muayyen hususlarda kendi kendilerine idare yetkileri. Bir yere bağlı olmaksızın veya bir yerden idare edilmeksizin olan muamele. Bütün kısım ve şubelerin kendi kendilerini idare tarzı. (Osmanlıca’da yazılışı: adem-i merkeziyyet) devamı...
 • Duayı Müstecab: Kabul olunan dua. (Osmanlıca’da yazılışı: duâ-yı müstecab) devamı...
 • Theocracy: Teokrasi, dincierki Allah namına papazlar idaresi devamı...
 • Regiusprofessor: Krallık tarafından tesis olunan kürsüye tayin olunan profesör. devamı...
 • Musaleh: Kendine bir şey vasiyet olunan. (Osmanlıca’da yazılışı: musa-leh) devamı...
 • Anifül Beyan: Biraz evvel bildirilen, az önce beyan olunan. (Osmanlıca’da yazılışı: ânif-ül beyân) devamı...
 • Government Income: Hükumet geliri devamı...

Hükumeti Müstebidde ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.