hümayun sözlük anlamı nedir?

Sözlükte hümayun kelimesinin manası:

  1. Kutlu, mutlu.
  2. Padişahla ilgili.
  3. Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam.
  4. Kutlu, kutsa
  5. Padişaha özgü, hükümdarla ilgili.

hümayun ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları