Hünkar Kalfaları ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hünkar Kalfaları" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hünkar Kalfaları" ne demek?

 1. Padişahın günlük hizmetlerini gören gedikli karavaşlar: hazinedar usta, ibrikdar usta, kilerci usta, çamaşırcı usta, kahveci usta, çaşnigir usta, kutucu usta.

Hünkar Kalfaları nedir? İlişkili sözcükler

 • Odalık: Bir erkeğin nikâhsız olarak aldığı kadın Örnek: Eskiden bu senin dediklerini yapanlara odalık denirdi. B. Felek Padişah, şehzade ve paşaların saraya alınan karavaşlar arasından seçtikleri kadın, ikbal Örnek: Rahmetli bilmem ne paşanın odalığı imiş. E. E. Talu Padişah ve şehzadelerin, saraya alınan karavaşlar arasından seçtikleri kadın.
 • Odalık: Bir erkeğin nikâhsız olarak aldığı kadın Örnek: Eskiden bu senin dediklerini yapanlara odalık denirdi. B. Felek Padişah, şehzade ve paşaların saraya alınan karavaşlar arasından seçtikleri kadın, ikbal Örnek: Rahmetli bilmem ne paşanın odalığı imiş. E. E. Talu Padişah ve şehzadelerin, saraya alınan karavaşlar arasından seçtikleri kadın.
 • Haseki: Osmanlı Devletinde bir görevde eskimiş olanlara verilen unvan. Bostancı ocağının küçük dereceli subayları.
 • Göçeskisi: Padişahın özel hizmetlerini gören ve güğümbaşının yardımcılığını yapan görevli.
 • Göçeskisi: Padişahın özel hizmetlerini gören ve güğümbaşının yardımcılığını yapan görevli.
 • Göçeskisi: Padişahın özel hizmetlerini gören ve güğümbaşının yardımcılığını yapan görevli.
 • Haseki Sultan: Padişahtan çocuğu olan karavaş.
 • Ibriktar Usta: Sarayın harem dairesinde leğen ve ibriklere bakan ve padişahın özel hizmetini gören karavaş.
 • Ibriktar Usta: Sarayın harem dairesinde leğen ve ibriklere bakan ve padişahın özel hizmetini gören karavaş.
 • Ibriktar Usta: Sarayın harem dairesinde leğen ve ibriklere bakan ve padişahın özel hizmetini gören karavaş.

Hünkar Kalfaları ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.