hüvel baki ne demek

Hüvel Baki: Anlamı ve İngilizce Çevirisi

Giriş

“Hüvel Baki” ifadesi, İslam’da Allah’ın isimlerinden biridir ve “Var Olan ve Sonsuza Kadar Kalıcı Olan” anlamına gelir. Bu ifade, Allah’ın ebedi ve değişmez doğasını vurgular ve O’nun tüm varlığın kaynağı ve sonu olduğunu ifade eder.

İngilizce Çeviri

“Hüvel Baki” ifadesinin İngilizce çevirisi “He is the Everlasting” veya “He is the Eternal” olarak yapılabilir. Bu çeviriler, Allah’ın sonsuzluğunu ve değişmezliğini doğru bir şekilde yansıtır.

Anlamı

“Hüvel Baki” ifadesi, Allah’ın aşağıdaki niteliklerini vurgular:

  • Ebedilik: Allah, zamanın başlangıcından beri vardır ve sonsuza kadar var olacaktır.
  • Değişmezlik: Allah’ın nitelikleri ve özü zamanla değişmez.
  • Varlığın Kaynağı: Allah, tüm varlığın yaratıcısı ve sürdürücüsüdür.
  • Varlığın Sonu: Allah, tüm varlığın nihai hedefidir ve her şey sonunda O’na dönecektir.

Kuran’da Kullanımı

“Hüvel Baki” ifadesi Kuran’da birkaç kez geçmektedir. Örneğin, Taha suresinin 111. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

“O, diridir, ölümsüzdür. O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse O’na yalvarın ve O’na dini halis kılarak ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.”

Hadislerde Kullanımı

“Hüvel Baki” ifadesi, Hz. Muhammed’in hadislerinde de geçmektedir. Örneğin, Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyrulmaktadır:

“Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, tektir, eşi yoktur. O, ebedidir, ölümsüzdür.”

İslam İnancındaki Önemi

“Hüvel Baki” ifadesi, İslam inancında çok önemli bir yere sahiptir. Allah’ın sonsuzluğunu ve değişmezliğini vurgulayarak, Müslümanlara O’na güvenme ve O’na ibadet etme konusunda ilham verir. Ayrıca, Allah’ın tüm varlığın nihai hedefi olduğunu hatırlatarak, Müslümanları dünyevi arzulardan uzaklaşmaya ve ahiret için çalışmaya teşvik eder.

Sonuç

“Hüvel Baki” ifadesi, Allah’ın ebedi ve değişmez doğasını ifade eden güçlü bir İslam terimidir. İngilizceye “He is the Everlasting” veya “He is the Eternal” olarak çevrilebilir ve Allah’ın tüm varlığın kaynağı ve sonu olduğunu vurgular. Kuran ve hadislerde sıklıkla kullanılan bu ifade, İslam inancında önemli bir yere sahiptir ve Müslümanlara Allah’a güvenme ve O’na ibadet etme konusunda ilham verir.


Yayımlandı

kategorisi