Hyalomma anatolicum sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Hyalomma anatolicum kelimesinin manası:

  1. Kanamalı ateş ve at ensefalomiyeliti gibi hastalıklara vektörlük yapan iksodid kene türü.

Hyalomma anatolicum ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları