Hyalomma mauritanicum sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Hyalomma mauritanicum kelimesinin manası:

  1. Kuzey Afrika'da sığırlara Theileria parva'yı taşıyan iksodid kene türü.

Hyalomma mauritanicum ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları