Hydrogen Sulfide ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Hydrogen Sulfide" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hydrogen Sulfide" ne demek?

 1. Hidrojen sülfit

Hydrogen Sulfide nedir? İlişkili sözcükler

 • ölüm Sonrası Gaz Oluşumu: Ölümden sonra, kokuşma bakterilerinin etkisiyle organik maddelerin parçalanıp hidrojen sülfit, amonyak, metan, azot, hidrojen ve oksijen gibi gazların açığa çıkarak kadavranın doku, organ ve boşluklarında toplanması, postmortem gaz oluşumu. devamı...
 • Sülfidril Grubu: Kovalent olarak birbirine bağlanmış kükürt ve hidrojen atomu. Sistein amino asidinde bulunur ve ikisülfidril grubu arasında oksidasyonla disülfit bağı oluşur. devamı...
 • Kokuşma Lekesi: Ölümden sonra, hidrojen sülfitin, alyuvarların parçalanmasıyla oluşan demirle birleşerek demir sülfit oluşturması sonucu, organ ve dokuların kirli yeşil veya kahve-siyahımsı bir renkte boyanmasıyla belirgin pigmentasyon, psödomelanozis. devamı...
 • Cadmium Sulfide: Kadmiyum sülfit devamı...
 • Cadmium Sulfide: Kadmiyum sülfit devamı...
 • Hipo: İşlemede saptama aşamasında en çok kullanılan kimyasal özdek (sodyumhiposülfit, tiyosülfit, Na2 S2 O3 . 5H2 O) ya da eriyiği. Clo- içeren bileşik. devamı...
 • Oksidazlar: Hidrojen alıcı olarak moleküler oksijeni kullanarak substrattan hidrojen ayrılmasını ve reaksiyon ürünü olarak da su veya hidrojen peroksit oluşmasını sağlayan enzimler. devamı...
 • Marcasite: Demir sülfit, ak pirit. Markazit, demir sülfit devamı...
 • Oksijenli Su: Hidrojen peroksidin (H2O2) sulu çözeltisi. Ağacın rengini açmada kullanılan, sulandırılmış perhidrol. devamı...
 • Hydrogen: Hidrojen devamı...

Hydrogen Sulfide ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.