Hypermetamorphosis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Hypermetamorphosis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Hypermetamorphosis" ne demek?

 1. Hipermetamorfoz, hiperbaşŸkalaşŸım, bazı böcek larvası türlerinin biçim ve yapılarında aşŸırı değŸişŸime uğŸradıkları başŸkalaşŸım (Zooloji)

Hypermetamorphosis nedir? İlişkili sözcükler

 • Neoteny: Neoteni, larva evresindeyken eşŸeysel olgunluğŸa ulaşŸabilme (Zooloji) devamı...
 • Sistiserkus: Bk. keseli lârva Taenia cinsindeki sestod türlerinin onkosferden gelişen ince duvarlı, içi sıvı dolu, invagine bir skolekse sahip larval formu. 1. Taenia cinsi sestodların larvası. 2. İçi sıvı dolu bir devamı...
 • Iç Organ Larva Göçü: Köpeklerde bulunan Toxocara canis, kedilerde bulunan Toxocara cati, rakunlarda bulunan Baylisacaris procyonis türlerinin ikinci dönem larvalarının neden olduğu larva göçü. Bu larvalar insanların karaciğer, akciğer, beyin, göz gibi bağırsak dışı dokularında uzun süre göç etmeleri sonucunda ısrarlı bir hipereozinofili, hepatomegali, pnömoni gibi belirtilerle ayırt edilen hastalık tablosuna yol açarlar, larva migrans interna. devamı...
 • Gölge Balığıgiller: Örnek hayvanı gölge balığı olan kemikli balıklar takımı. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının dikenli yüzgeçtiler (Acanthopterygii) alt takımından, türlerinin çoğu denizlerde yaşayan bir familya. devamı...
 • Dekakant: Sestodların Cestodaria alt sınıfında bulunan türlerinin yumurtaları içerisinde bulunan larvalarına verilen ad. Larvalar 10 çengel taşıması nedeniyle dekakant larva adını almaktadır. Cestoda sınıfının Cestodaria alt sınıfında bulunan türlerinin yumurta içerisinde devamı...
 • Başkalaşımsız: Başkalaşım geçirmeden büyüyen. Gümüşçün,başkalaşımsız bir böcektir. a. bk. tümbaşkalaşan, yanbaşkalaşan. devamı...
 • Metamorphic: Başkalaşan, başkalaşım geçiren Metamorfik, başkalaşıma uğrayan, başkalaşan devamı...
 • Pupa: Geminin arkası, kıç Örnek: Öyle bir denizci ki, rüzgârı pupasından aldı mı deniz atı gibi gidiyor düşmanın üzerine. Z. Selimoğlu Tüm başkalaşım (holometabol) gösteren böceklerin hayat devresinde lârva evresinden sonra gelen ve lârvanın koruyucu bir kılıf (koza) içinde muhafaza edildiği, hareketsiz göründükleri, lârvaya ait organların otoliz ile yok edildiği, ergin organlar geliştiğinde, süreç tamamlanınca ergin hayvanın kılıfından çıktığı devamı...
 • Hidrosefali: Beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla, beyin karıncıklarının büyümesine yol açan, bazen de kafatasının büyümesine sebep olan hastalık. Kafaiçi sıvı artımı devamı...
 • Pleroserkoit: Proserkoitten gelişen metasestod. Pseudophyllidea takımında bulunan sestodların üçüncü dönem larvası. devamı...

Hypermetamorphosis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.