ibik reaksiyonu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ibik reaksiyonu kelimesinin manası:

  1. Deney hayvanı olarak horozun kullanıldığı, immünolojik testler ve ultrasonografinin kullanılmasından önce kısraklarda uygulanan biyolojik yolla gebelik tanı yöntemi.

ibik reaksiyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları