Ibka Fermanı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ibka Fermanı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ibka Fermanı" ne demek?

 1. Tayinleri bir sene müddetle yapılan memurların vazifelerinde devam edeceklerine dair gönderilen ferman.

Ibka Fermanı nedir? İlişkili sözcükler

 • Imaret Kemeri: Eskiden medresenin en güçlü, kuvvetli, kıdemli ve sözü dinlenen talebesi hakkında kullanılır bir tabirdi. Ayrıca bu tabir, medrese talebelerinden iaşe işlerine bakmak üzere bir sene müddetle seçilenler hakkında da kullanılırdı. Bunlar, bellerine kemer taktıkları için bu isim verilmişti. devamı...
 • Ibka: Bk. yerinde bırakılma devamı...
 • Writ: İrade, ferman, ilam Davetiye Yazı devamı...
 • Tenbelhane: Memurları iş görmez olan daire; fertleri tenbel olan ev. Tenbeller yuvası. (Osmanlıca’da yazılışı: tenbel-hâne) devamı...
 • Office: Yazıhane, daire, ofis Ticarethane Hizmet, devamı...
 • Kebise: Dört senede bir takarrur eden ve bir gün fazlası olan sene. Şubatın 29 gün olduğu sene. devamı...
 • ıslahat Fermanı: 1856’da Sultan Abdülmecit’in çıkarmış olduğu yenilik buyrultusu. devamı...
 • Ferman Sizin: Siz nasıl isterseniz öyle olsun! devamı...
 • Ferman Gemisi: Çanakkale Boğazın’dan geçen gemilerde geçme izni bulunup bulunmadığını yoklamakla görevli gemi. devamı...
 • Ferman çıkarmak: Padişah tarafından herhangi bir konuda emir verilmek. devamı...

Ibka Fermanı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.