ibra etmek ne demek

İbra Etmek Nedir?

İbra etmek, bir borçlunun borcunu ödemekten kurtulması veya bir yükümlülükten serbest kalması anlamına gelir. İbra, borçlunun borcunu ödeyememesi veya yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle yapılabilir. İbra, borçlu ve alacaklı arasında yapılan bir sözleşme ile gerçekleştirilir.

İbra Etmenin Şartları

İbra etmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

  • Borçlunun borcunu ödeyememesi veya yükümlülüğünü yerine getirememesi gerekir.
  • Alacaklı, borçlunun borcunu ödeyemeyeceğini veya yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini bilmelidir.
  • Alacaklı, borçlunun borcunu ödeyemeyeceğini veya yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini bilmesine rağmen, borçlunun borcunu ödemesini veya yükümlülüğünü yerine getirmesini talep etmemelidir.
  • Alacaklı, borçlunun borcunu ödeyemeyeceğini veya yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini bilmesine rağmen, borçlunun borcunu ödemesini veya yükümlülüğünü yerine getirmesini talep etmeden, borçlunun borcunu ödemesini veya yükümlülüğünü yerine getirmesini beklemelidir.
  • Alacaklı, borçlunun borcunu ödeyemeyeceğini veya yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini bilmesine rağmen, borçlunun borcunu ödemesini veya yükümlülüğünü yerine getirmesini talep etmeden, borçlunun borcunu ödemesini veya yükümlülüğünü yerine getirmesini beklemeden, borçlunun borcunu ödemesini veya yükümlülüğünü yerine getirmesini talep etmelidir.

İbra Etmenin Sonuçları

İbra etmek, borçlunun borcunu ödemekten kurtulması veya bir yükümlülükten serbest kalması anlamına gelir. İbra, borçlunun borcunu ödeyememesi veya yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle yapılabilir. İbra, borçlu ve alacaklı arasında yapılan bir sözleşme ile gerçekleştirilir.

İbra, borçlunun borcunu ödemekten kurtulması veya bir yükümlülükten serbest kalması anlamına gelir. İbra, borçlunun borcunu ödeyememesi veya yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle yapılabilir. İbra, borçlu ve alacaklı arasında yapılan bir sözleşme ile gerçekleştirilir.

İbra, borçlunun borcunu ödemekten kurtulması veya bir yükümlülükten serbest kalması anlamına gelir. İbra, borçlunun borcunu ödeyememesi veya yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle yapılabilir. İbra, borçlu ve alacaklı arasında yapılan bir sözleşme ile gerçekleştirilir.

İbra, borçlunun borcunu ödemekten kurtulması veya bir yükümlülükten serbest kalması anlamına gelir. İbra, borçlunun borcunu ödeyememesi veya yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle yapılabilir. İbra, borçlu ve alacaklı arasında yapılan bir sözleşme ile gerçekleştirilir.

İbra, borçlunun borcunu ödemekten kurtulması veya bir yükümlülükten serbest kalması anlamına gelir. İbra, borçlunun borcunu ödeyememesi veya yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle yapılabilir. İbra, borçlu ve alacaklı arasında yapılan bir sözleşme ile gerçekleştirilir.


Yayımlandı

kategorisi