iç direnç

İç direnç, bir pilin devreye sağladığı potansiyel farkı sınırlar. Bu nedenle piller ve üreteçler saf voltaj (gerilim veya potansiyel fark) kaynakları değildir. Bir pilin ya da üretecin devreye sağladığı net potansiyel farkına elektromotor kuvvet veya EMK denir12. EMK, elektronları (daha genel olarak yük taşıyıcılarını) hareket ettiren kuvvet anlamına gelir, ancak aslında bir kuvvet değil, potansiyel farktır. Kuvvet olsaydı biriminin Newton olması gerekirdi, oysa EMK’nın birimi volttur. EMK, biriminin devrede taşınması için gereken enerjiye veya yapılan işe oranıdır (ε = W/q). İç dirençli bir gerçek pil, bir voltaj kaynağı ve buna seri bağlı bir direnç şeklinde modellenir. Pilin uçları arasındaki gerilim (voltaj veya potansiyel fark), EMK (ε) ile iç direnç ® arasındaki ilişkiyle hesaplanır:

[ V_{AB} = \varepsilon – Ir ]

Burada:

  • (V_{AB}), pilin uçları arasındaki potansiyel farkı (voltajı) temsil eder.
  • (\varepsilon), pilin EMK’sını (devreye sağladığı saf potansiyel farkı) ifade eder.
  • (I), devreden geçen akımı gösterir.

Gerçek piller, iç dirençleri ve EMK’larıyla birlikte modellenir ve bu bilgiler, pillerin performansını anlamak ve devre analizlerinde kullanmak için önemlidir. 🔋💡

  1. Bir devrenin, dalgalı akımın geçişine gösterdiği direncin ölçüsü. (Bu direnç, bu dalgalı akımı geçirmek için gerekli gerilimin (volt), devreden geçen akımın yeğinliğine (amper) bölünerek bulunur).

Yayımlandı

kategorisi