iç salgı bezi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte iç salgı bezi kelimesinin manası:

  1. Salgısı bir boşaltım kanalı yerine doğrudan doğruya kana karışan bez.
  2. (Yun. endos: içinde; krinein: ayırmak) Salgısını bir kanal aracılığı olmaksızın doğrudan kana veren bezlerden herhangi biri. Pankreasın alfa hücrelerinin glukagon salgısı, beta hücrelerinin insülin salgısı gibi salgıları protein yapısında ya da böbrek üstü bezi ve teslislerin steroit yapısındaki salgıları gibi hormon salgılayan bezler. Endokrin bez, kanalsız bez.
  3. Embriyonel gelişme sırasında akıtıcı kanallarını kaybeden ve salgılarını doğrudan kana veren hormon salgılayan bezler, endokrin bez. Tiroit bezi dışında olan bezlerde korpus glandule bulunmaz ve hücreler üç boyutlu düzlemde bir araya gelerek kordonlar yaparlar.
  4. Salgılarını bir kanal sistemi olmaksızın doğrudan kan akımına veren bezlerden herhangi biri, endokrin bez.

iç salgı bezi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları