Içebakış ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Içebakış" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Içebakış" ne demek?

 1. Bireyin kendi düşünce, duygu ve güdülerini çözümlemesi.

 2. Yetişmiş bir deneycinin bilinçlilik öğelerini çözümlemesi işlemi.

 3. İnsanın düşünme yoluyle kendi kendini gözlemesi.

Içebakış nedir? İlişkili sözcükler

 • Topografik Kuram: (bilinç sınıflaması):freud’a göre;insanların bilinçlilik durumları üç bölümden oluşur.1.bilinç 2. bilinç öncesi 3.bilinç ötesi. devamı...
 • Törel Bilinç: Ahlaksal bilinç, iyi ve kötü üzerine bilinç, iyi ile kötü, doğru ile yanlışın ne olduğu üzerindeki duygu, içten bir bilme. 1- İnsanın ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama, yapma gücü (yetisi). 2- İnsanın kendi davranışlarının ahlâkça değerli olup olmadığı üzerine öznel bilinç. Bu bilinç yapmayı ya da yapmamayı öğütleyerek, uyararak, suçlayarak, yargılayarak, onaylayarak, ve devamı...
 • En Az Değişim Yöntemi: Deneycinin, uyaranı çok az azaltıp, çoğaltması ve bunları ölçünlü uyaranla karşılaştırması işlemi. (Bu yolla duyumeşiğinin bulunmasına çalışılır.) devamı...
 • Bencilik: Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm. İnsanın bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş olduğunu, buna göre ahlaklılığın da yalnızca kendini koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğunu ileri süren öğreti. devamı...
 • şuurluluk: Bilinçlilik. Bk. ayırdında olma Bk. devamı...
 • Içebakışçı: İçebakışçılığı benimseyen kimse ya da görüş. devamı...
 • Içebakışçılık: Ruhbilimde temel ve güvenilirliği olan tek yöntemin içebakış olduğunu savunan ruhbilim akımları. devamı...
 • Sentience: Bilinçlilik, duyarlılık, duygululuk, sezgi, sezi Sezgililik devamı...
 • Tarih Bilinci: (Genel olarak) İnsan düşüncesinin kendi tarihine olan ilişkisinin dile gelişi olarak tarih bilgisi. Bir geçmişimiz olduğunu, bir geçmişten geldiğimizi bilme; bu, tarih bilimlerinde daha açık olarak ortaya çıkar. (Dar anlamda) devamı...
 • Semiconsciousness: Yari bilinçlilik devamı...

Içebakış ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.