içerik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte içerik kelimesinin manası:

  1. Bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva.
  2. Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü.
  3. Bir kelimenin veya kavramın anlamı.
  4. Herhangi bir ruhsal süreç veya düşünsel işlevi oluşturan ögelerin bütünü.
  5. Bir cümle veya yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, zımni.
  6. (Resim, Heykel, Mimarlık) Sanat yapıtının konu dışındaki kuruluşu. Yapıtın dokusu ve doku bağlantıları ile meydana gelen biçimin tümü. İçerikle konuyu karıştırmamalıdır. İçerik tümü ile sanatçının arayıp bulacağı öğeler ve onların düzeni demektir.

içerik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları