içeriksel değerler ahlakı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte içeriksel değerler ahlakı kelimesinin manası:

  1. Kant'ın biçimsel ahlâk felsefesine karşı M. Scheler ve N. Hartmann'ın geliştirdiği, ahlâk değerlerinin içerikçe belirlenmiş olduğunu öne süren öğreti. // Kant'a göre içerikçe belirlenmiş değer, salt iyi olamazdı; oysa Scheler ve Hartmann'a göre, değerlerin içeriğinin belirlenmiş olması, onların saltıklığını ortadan kaldırmaz.

içeriksel değerler ahlakı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları