içerme imi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte içerme imi kelimesinin manası:

  1. İki önerme ya da bir önerme kümesi İle bir önerme arasında içerme ilişkisi olduğunu belirtmek amacıyla bunların adları arasına konulan sözeden dildeki ikili yüklem imi: | = (yada ||—)

içerme imi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları