Içerme Kalıbı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Içerme Kalıbı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Içerme Kalıbı" ne demek?

 1. (…) önerme kalıplarından oluşup yorumsal sözeden dilde bir açık önerme olan (…) biçimindeki deyim.

Içerme Kalıbı nedir? İlişkili sözcükler

 • Kendini Adlandıran Deyim: Sözeden dilde (tırnak içine alınma gibi herhangi özel bir biçimde yazılmaksızın) kendi adı olarak kullanılan sözedilen dil deyimi. ||kendini adlandıran deyim, sözedilen dildeki türü ne olursa olsun, sözeden dilde bir ad sayılmalıdır. devamı...
 • Içerme Imi: İki önerme ya da bir önerme kümesi İle bir önerme arasında içerme ilişkisi olduğunu belirtmek amacıyla bunların adları arasına konulan sözeden dildeki ikili yüklem imi: | = (yada ||—) devamı...
 • Ilksav Kalıbı: Her örneği, sözedilen dilde ilksav olan önerme kalıbı. devamı...
 • Değillemeli Ikil önerme Kalıpları: Bir önerme kalıbımın değillemeli ikilli’si, bu önerme kalıbının gerek tümünün gerek içinde geçen tüm çekirdek önerme kalıplarının değillemesi ile elde edilen önerme kalıbı demektir. || Krş.. ikil önerme kalıbı. Örn. (…) devamı...
 • Yorumsal Anlam: Bir biçimsel dilde belli bir düzgün deyimin belli bir yorumda kazandığıyorumsal anlam, bu yoruma göre düzgün deyime bağlanan nesne demektir. || Kaplam ya da içlemyorumsal anlamdır. devamı...
 • Yorumsal Tanım: Sözeden dildeki bir deyimin kaplamını ya da içlemini belirleyen yorumsal sözeden dildeki bir deyimden oluşan dilsel tanım. (…) devamı...
 • Kendiyle çelişik önerme: Kendinden bir çelişme türetilebilen önerme. || Anl. dizimsel tutarsız önerme. Bir çelişmeyi içeren önerme. || Anl. yorumsal tutarsız önerme. devamı...
 • Ikil önerme Kalıbı: Bir önerme kalıbının ikillisi, asal ikillisine eşdeğer olan herhangi bir önerme kalıbı demektir. || Bir önerme kalıbının ikilleri arasında asal ikillisi ile değillemeli ikillisi de yer alır. devamı...
 • Tasımsal çıkarım Genel Kalıbı: Örnekleri tasımsal çıkarım olup özne-yüklem önermesi genel kalıplarından oluşan çıkarım kalıbı. || (…) devamı...
 • Yalın Tasım Kalıbı: Örnekleri yalın tasım olan kalıp. || Bütün yalın tasım kalıplarının sayısı 256 ya eşittir. Bunlardan 15 i sıkı 9 u ise gevşek geçerlidir. devamı...

Içerme Kalıbı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.