ichnotaxon sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ichnotaxon kelimesinin manası:

  1. İhnotakson

ichnotaxon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları