içkin sözlük anlamı nedir?


Sözlükte içkin kelimesinin manası:

  1. Varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan, mündemiç.
  2. Yalnızca bilinçten olan, yalnızca bilinç içeriği olarak var olan, mündemiç.
  3. Deney içinde kalan, deneyi aşmayan.
  4. Dünya içinde, dünyada olan.
  5. (Lat. immenens = içinde kalarak, içinde olarak < in = içinde; manere =kalmak transiens (aşkın) = bir şeyin ötesine geçerek, "aşarak"ın karşıtı) 1-Yalnızca bilinçte olan, yalnızca bilinç içeriği olarak var olan (şey). (Bilinçteiçkin.) 2- Deney içinde kalan, deneyi aşmayan (şey). (Deneydeiçkin.) 3- Dünya içinde, dünyada olan (şey). (Dünyadaiçkin.)
  6. varlığın içinde bulunduğu varlığın yapısına karışmış olan. 2. yalnızca bilinçte olan. 3. deney içinde kalan, deneyi aşmayan. 4.dünya içinde dünyada olan

içkin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları