iconic sözlük anlamı nedir?

Sözlükte iconic kelimesinin manası:

  1. İkonik, görüntüsel, bir ikon ile ilgili; bir ikonun özelliklerini taşŸıyan; geleneğŸe göre yapılmışŸ, geleneksel tasarım veya duruşŸa göre yapılmışŸ (HeykeltıraşŸlık)

iconic ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları