içses sözlük anlamı nedir?

Sözlükte içses kelimesinin manası:

  1. Sözcüğün önses ve sonsesi arasında kalan ses veya sesler: Baş (b-a-ş) , bekleyiş (b-ekleyi-ş) , aralık (a-ralı-k) , araba (a-rab-a) örneklerinde olduğu gibi.

içses ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları