idari işlem nedir

İdari İşlem Nedir?

İdari işlem, kamu hukuku alanında önemli bir kavramdır. İdari işlem, kamu idaresinin tek taraflı iradesiyle oluşturulan ve hukuki sonuçlar doğuran bir işlemdir. İdari işlemler, kamu idaresinin görev ve yetkilerini kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerdir. İdari işlemler, kamu idaresinin faaliyetlerinin temelini oluşturur ve kamu düzeninin sağlanması, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve kamu yararının korunması gibi amaçlarla yapılır.

İdari İşlemlerin Özellikleri

İdari işlemler, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Tek taraflı iradeyle oluşturulurlar. İdari işlemler, kamu idaresinin tek taraflı iradesiyle oluşturulur. Bu, idari işlemlerin oluşması için karşı tarafın rızasının aranmaması anlamına gelir.
 • Hukuki sonuçlar doğururlar. İdari işlemler, hukuki sonuçlar doğurur. Bu, idari işlemlerin hak ve yükümlülükler yaratması veya değiştirmesi anlamına gelir.
 • Kamu idaresinin görev ve yetkilerini kullanarak yapılırlar. İdari işlemler, kamu idaresinin görev ve yetkilerini kullanarak yapılır. Bu, idari işlemlerin kamu idaresinin faaliyetlerinin bir parçası olması anlamına gelir.
 • Kamu düzeninin sağlanması, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve kamu yararının korunması gibi amaçlarla yapılırlar. İdari işlemler, kamu düzeninin sağlanması, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve kamu yararının korunması gibi amaçlarla yapılır.

İdari İşlemlerin Türleri

İdari işlemler, çeşitli türlere ayrılır. İdari işlemlerin türleri şunlardır:

 • Tek taraflı idari işlemler: Tek taraflı idari işlemler, kamu idaresinin tek taraflı iradesiyle oluşturulan ve hukuki sonuçlar doğuran işlemlerdir. Tek taraflı idari işlemler, karar, emir, tebliğ, bildirim ve izin gibi türlere ayrılır.
 • İki taraflı idari işlemler: İki taraflı idari işlemler, kamu idaresinin ve karşı tarafın karşılıklı rızasıyla oluşturulan ve hukuki sonuçlar doğuran işlemlerdir. İki taraflı idari işlemler, sözleşme, anlaşma ve protokol gibi türlere ayrılır.
 • Genel idari işlemler: Genel idari işlemler, kamu idaresinin belirli bir kişi veya kişiler grubuna değil, tüm vatandaşlara yönelik olarak oluşturulan ve hukuki sonuçlar doğuran işlemlerdir. Genel idari işlemler, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge gibi türlere ayrılır.
 • Bireysel idari işlemler: Bireysel idari işlemler, kamu idaresinin belirli bir kişi veya kişiler grubuna yönelik olarak oluşturulan ve hukuki sonuçlar doğuran işlemlerdir. Bireysel idari işlemler, karar, emir, tebliğ, bildirim ve izin gibi türlere ayrılır.

İdari İşlemlerin Hukuki Sonuçları

İdari işlemler, çeşitli hukuki sonuçlar doğurur. İdari işlemlerin hukuki sonuçları şunlardır:

 • Hak ve yükümlülükler yaratır veya değiştirir. İdari işlemler, hak ve yükümlülükler yaratır veya değiştirir. Örneğin, bir kamu idaresi tarafından verilen izin, izin sahibine belirli bir faaliyeti yapma hakkı verirken, aynı zamanda belirli yükümlülükler de yükler.
 • Hukuki uyuşmazlıklara yol açabilir. İdari işlemler, hukuki uyuşmazlıklara yol açabilir. Örneğin, bir kamu idaresi tarafından verilen bir karar, kararın muhatabı tarafından hukuka aykırı bulunması halinde dava konusu yapılabilir.
 • İdari yargı denetimine tabi tutulabilir. İdari işlemler, idari yargı denetimine tabi tutulabilir. Bu, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun idari yargı tarafından denetlenmesi anlamına gelir.

İdari İşlemlerin İptali

İdari işlemler, belirli şartlar altında iptal edilebilir. İdari işlemlerin iptali için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

 • İdari işlem hukuka aykırı olmalıdır. İdari işlem, hukuka aykırı ise iptal edilebilir. Hukuka aykırılık, idari işlemin anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik veya genelge gibi üst normlara aykırı olması anlamına gelir.
 • İdari işlem kamu yararına aykırı olmalıdır. İdari işlem, kamu yararına aykırı ise iptal edilebilir. Kamu yararı, toplumun genel çıkarlarını ifade eder.
 • İdari işlem kişi hak ve özgürlüklerini ihlal etmelidir. İdari işlem, kişi hak ve özgürlüklerini ihlal ediyorsa iptal edilebilir. Kişi hak ve özgürlükleri, anayasa ve kanunlarla korunan hak ve özgürlüklerdir.

İdari İşlemlerin İptali İçin Başvurulacak Yöntemler

İdari işlemlerin iptali için aşağıdaki yöntemlere başvurulabilir:

 • İdari dava: İdari işlemlerin iptali için idari dava açılabilir. İdari dava, idari işlemin muhatabı tarafından açılır. İdari dava, idari yargı mahkemelerinde görülür.
 • İtiraz: İdari işlemlere karşı itiraz edilebilir. İtiraz, idari işlemin muhatabı tarafından yapılır. İtiraz, idari işlemi yapan idari makama yapılır.
 • Şikayet: İdari işlemlere karşı şikayette bulunulabilir. Şikayet, idari işlemin muhatabı veya herhangi bir kişi tarafından yapılabilir. Şikayet, idari işlemi yapan idari makama veya üst makama yapılır.

Yayımlandı

kategorisi