Idiopatik Müsinözis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Idiopatik Müsinözis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Idiopatik Müsinözis" ne demek?

 1. Çin kökenli Shar-Pei köpeklerinde derinin dermis tabakasında aşırı derecede mukopolisakkarit birikimi sonucu derinin kalınlaşması, şişkin ve kıvrımlı olmasıyla belirgin deri bozukluğu, doğuştan miksödem, Shar-pei köpeklerinin müsinözisi.

Idiopatik Müsinözis nedir? İlişkili sözcükler

 • Müsinözis: Deride müsin birikimiyle belirgin dejeneratif değişim, müsinöz dejenerasyon, miksomatöz dejenerasyon. Hipotiroidizm, akromegali, lupus eritematozus ve Shar-Pei köpeklerinin normal derisinde yaygın biçimde görülür. devamı...
 • Orta Deri: Dış deri ve iç deri arasındaki hücre katmanı, mezoderm. (Yun. mesos: orta; derma: deri) Omurgalılarda boşaltım ve üreme organları, derinin dermis tabakası, yürek kası ve iskelet kasını meydana getiren, gastrulada devamı...
 • Ektoderm: Dış deri. Derinin en dış tabakası. devamı...
 • üst Deri: Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm. Yüksek bitkilerde bütün bölümleri sararak onları dış etkilerden koruyan renksiz, saydam, bir hücreli tabaka, epiderm. devamı...
 • Dermatosel: Deri ve deri altı dokuların hipertrofisi sonucu derinin bu gevşek kıvrımlar arasında sarkık görünümüyle belirgin bozukluk. devamı...
 • Xeroderma Pigmentosum: (Yun. derma: deri; xeros: kuru) Derinin gün ışığı ve mor ötesi ışınlara maruz kalması sonucu insanlarda görülen bir deri hastalığı. devamı...
 • Tanecikli Tabaka: (Lat: stratum: kat; granulum: tanecik) Üst derinin (epidermis) üreyen tabakası (stratum germinativum) üzerinde hücrelerinin sitoplâzmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka. Granüllü tabaka. Üst derinin üreyen tabakası üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri devamı...
 • Epidermical: Epidermis (üst deri) ile alakalı veya epidermise ait, derinin en üst tabakası ile alakalı devamı...
 • Miksödem: Tiroit bezi salgısındaki yetersizliğe bağlı olarak deri ve deri altı dokusuyla diğer dokularda aşırı miktarlarda müsin maddesinin birikmesi sonucu derinin, kuru, mum benzeri, şişkinliği. Yüz, dudak ve kulaklarda kalınlaşmalar biçimlenir. devamı...
 • Adenomiyozis: Bir yapılış bozukluğu veya bezlerin tümöral olmayan üremeleri sonucu bir organ veya dokunun mukozasındaki bezlerin kas tabakasında yer alması veya bezlerin kas tabakasına sızması veya yer değiştirmesi. devamı...

Idiopatik Müsinözis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.