ıga ne demek?

Türkçe sözlüklerde "ıga" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ıga" ne demek?

 1. Serum immünoglobulinlerinin % 15’ini oluşturan, 7-11 S çökelme kat sayısına sahip, monomer ya da dimer hâlinde bulunan, 180000-500000 molekül ağırlığına sahip, %8 oranında karbohidrat içeren bir insan immünoglobulini.

 2. İmmünoglobulin A.

 3. İmmünoglobulin A.

ıga nedir? İlişkili sözcükler

 • ıgm: İnsan serum immünoglobulinlerinin %5’ini oluşturan, 19 S çökelme kat sayısına sahip, pentamerler hâlinde bulunan, 950000 molekül ağırlığına sahip, %12 oranında karbohidrat içeren, antijene karşı cevap olarak ilk üretilen, esas olarak kan plâzmasında bulunan bir immunoglobulin. devamı...
 • ıge: Serum immünoglobulinlerinde % 1’den daha az oranda bulunan, 8.2 S çökelme kat sayısına sahip, 190000 molekül ağırlığında, %11 oranında karbohidrat içeren, mast hücreleri ve bazofillere bağlanan, alerjik reaksiyonlarla birlikte görülen bir insan immünoglobülini. devamı...
 • ıgd: Serum immünoglobilinlerin %1’ini oluşturan, 6.8-7.9 S çökelme kat sayısına sahip 180000 molekül ağırlığında, %13 oranında karbohidrat içeren bir insan immünoglobülini. İmmünoglobulin D. devamı...
 • ıgg: İnsan serum immünoglobulinlerinin %80’ini oluşturan, 6.5-7.0 S çökelme kat sayısına sahip, 150000 molekül ağırlığında, %3 karbohidrat içeren, anneden plasenta aracılığıyla yavruya geçebilen, ikincil bağışıklık cevaplarında oluşan immunoglobulin ana molekülleri. İmmünoglobulin devamı...
 • Immünoglobulin M: Serum immünoglobulinlerinin % 5’ini oluşturan, 195 çökelme katsayısına sahip, pentamerler durumunda bulunan, 950. 000 molekül ağırlığına sahip, % 12 oranında karbonhidrat içeren, antijene karşı cevap olarak ilk üretilen, esas olarak kan plazmasında bulunan bir immünoglobulin, Ig M. devamı...
 • Immünoglobulin G: Serum immünoglobulinlerinin % 80’nini oluşturan, 6, 5-7, 5 çökelme katsayısına sahip, 150. 000 molekül ağırlığında, % 3 karbonhidrat içeren, anneden plasenta aracılığıyla yavruya geçebilen, ikincil bağışıklık cevaplarında oluşan immünoglobulin ana molekülleri, Ig G. devamı...
 • Nörofilament: Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler. devamı...
 • Nörofilament: Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler. devamı...
 • Heksoz: Glukoz gibi 6 karbon atomu içeren, bitki ve hayvanlarda yaygın olarak bulunan, her biri D, L ve DL olmak üzere 3 optik izomere sahip olan karbohidrat (monosakkarit). Altı karbonlu monosakkarit. devamı...
 • The Kinetic Theory Of Gas: Gazların kinetik teorisi, gaz moleküllerinin rastgele hareketleri ile alakalı fizik teorisi devamı...

ıga ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.