ıgg ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "ıgg" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ıgg" ne demek?

 1. İnsan serum immünoglobulinlerinin %80’ini oluşturan, 6.5-7.0 S çökelme kat sayısına sahip, 150000 molekül ağırlığında, %3 karbohidrat içeren, anneden plasenta aracılığıyla yavruya geçebilen, ikincil bağışıklık cevaplarında oluşan immunoglobulin ana molekülleri.

 2. İmmünoglobulin G.

 3. İmmünoglobulin G.

ıgg nedir? İlişkili sözcükler

 • Immünoglobulin G: Serum immünoglobulinlerinin % 80’nini oluşturan, 6, 5-7, 5 çökelme katsayısına sahip, 150. 000 molekül ağırlığında, % 3 karbonhidrat içeren, anneden plasenta aracılığıyla yavruya geçebilen, ikincil bağışıklık cevaplarında oluşan immünoglobulin ana molekülleri, Ig G. devamı...
 • Doğuştan Malarya: Sıtmanın enfekte anneden yavruya plasenta yoluyla bulaşması. devamı...
 • ıgm: İnsan serum immünoglobulinlerinin %5’ini oluşturan, 19 S çökelme kat sayısına sahip, pentamerler hâlinde bulunan, 950000 molekül ağırlığına sahip, %12 oranında karbohidrat içeren, antijene karşı cevap olarak ilk üretilen, esas olarak kan plâzmasında bulunan bir immunoglobulin. devamı...
 • ıgd: Serum immünoglobilinlerin %1’ini oluşturan, 6.8-7.9 S çökelme kat sayısına sahip 180000 molekül ağırlığında, %13 oranında karbohidrat içeren bir insan immünoglobülini. İmmünoglobulin D. devamı...
 • Hemokoriyal Plasenta: İnsan ve maymunlarda görülen, yavruya ait koryon kesesi villuslarının döl yatağının endometriyumuna çok sıkı bağlantı kurduğu ve villusların koryon kesesinin belirli yerlerinde plasenta diskoidea adı verilen disk biçiminde oluşumlar yaptığı tam plasenta grubu, plasenta hemo-koriyalis. Trofoblast hücreleri döl yatağının epitel katmanı, bağ dokusu ve kan damarlarının tüm katmanlarını erittiğinden villuslar anne kanıyla temas h devamı...
 • ıga: Serum immünoglobulinlerinin % 15’ini oluşturan, 7-11 S çökelme kat sayısına sahip, monomer ya da dimer hâlinde bulunan, 180000-500000 molekül ağırlığına sahip, %8 oranında karbohidrat içeren bir insan immünoglobulini. İmmünoglobulin A. devamı...
 • ıge: Serum immünoglobulinlerinde % 1’den daha az oranda bulunan, 8.2 S çökelme kat sayısına sahip, 190000 molekül ağırlığında, %11 oranında karbohidrat içeren, mast hücreleri ve bazofillere bağlanan, alerjik reaksiyonlarla birlikte görülen bir insan immünoglobülini. devamı...
 • Antijen Bağlama Yeri: (Yun. anti: karşı; genos: doğum) Özel olarak antijen bağlayan immünoglobulin molekülünün bir parçası. Her antikor molekülünün ikiantijen bağlama yeri vardır. devamı...
 • Antijen Bağlanma Yeri: Özel olarak antijen bağlayan immünoglobulin molekülünün bir parçası. Her antikor molekülünün iki antijen bağlama yeri vardır. devamı...
 • Biyosentez: (Yun. bios: hayat; synthesis: bileşik) Küçük moleküllerin enzimler aracılığı ile birleştirilerek büyük moleküllerin sentezlenmesi olayının canlı organizma içinde meydana gelmesi. Organik bileşiklerin, bitkiler ve hayvanlar tarafından doğal olarak sentezi. devamı...

ıgg ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.