iğrenmek ne demek

İğrenmek: Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

 • To feel disgust or revulsion
 • To be repelled or nauseated by something

Türkçe Anlamı:

 • Tiksinmek, iğrenmek
 • Bir şeyden tiksinti veya mide bulantısı duymak

Kullanım Alanları:

“İğrenmek” kelimesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Fiziksel Tiksinti: Kötü kokular, çürümüş yiyecekler veya kirli ortamlar gibi fiziksel olarak itici şeylere karşı duyulan tiksinti.
 • Ahlaki Tiksinti: Ahlaksız veya etik olmayan davranışlara veya fikirlere karşı duyulan tiksinti.
 • Estetik Tiksinti: Çirkin veya hoş olmayan şeylere karşı duyulan tiksinti.
 • Sosyal Tiksinti: Toplumsal normlara veya beklentilere aykırı davranan insanlara veya gruplara karşı duyulan tiksinti.

Eş Anlamlılar:

 • Tiksinmek
 • Mide bulantısı duymak
 • İğrenmek
 • Nefret etmek
 • Dehşete kapılmak

Zıt Anlamlılar:

 • Hoşlanmak
 • Sevmek
 • Beğenmek
 • Takdir etmek
 • Saygı duymak

Kökeni:

“İğrenmek” kelimesi, Eski Fransızca “desgoster” kelimesinden türemiştir ve “kötü tat” anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

İngilizce:

 • I’m disgusted by the smell of rotten meat.
 • Her behavior is disgusting.
 • The sight of blood makes me nauseous.

Türkçe:

 • Çürük etin kokusundan iğreniyorum.
 • Davranışı iğrenç.
 • Kan görünce midem bulanıyor.

Tiksinti Psikolojisi:

Tiksinti, insanlarda evrimsel olarak gelişmiş bir duygudur ve bizi zararlı maddelerden ve durumlardan uzak tutmaya yardımcı olur. Tiksinti, beyindeki amigdala ve insula gibi bölgeler tarafından işlenir.

Tiksinti, kültürden kültüre değişebilir. Örneğin, bazı kültürlerde böcek yemek iğrenç kabul edilirken, diğer kültürlerde bir incelik olarak görülür.

İğrenme Bozuklukları:

Bazı kişiler, aşırı veya mantıksız tiksinti yaşayan iğrenme bozukluklarından muzdarip olabilirler. Bu bozukluklar, sosyal izolasyona, kaygıya ve depresyona yol açabilir.

Sonuç:

“İğrenmek”, çeşitli bağlamlarda kullanılan güçlü bir duygudur. Fiziksel, ahlaki, estetik ve sosyal tiksintiyi ifade edebilir. Tiksinti, bizi zarardan korumaya yardımcı olan evrimsel bir duygudur, ancak aşırı veya mantıksız hale geldiğinde bir bozukluğa dönüşebilir.


Yayımlandı

kategorisi