Ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi" ne demek?

 1. Türkiye dışsatımının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amacıyla 1960 yılında kurulmuş ve 2001 yılında yeniden yapılandırılarak Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlanan kurum.

Ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi nedir? İlişkili sözcükler

 • Data Storage Reconstruction: Veri depolamanın yeniden oluşŸturulması, bilgisayar hafızasından silmişŸ olan bilginin yeniden oluşŸturulması devamı...
 • Iktisadi Birlik: Üyeler arasındaki ticarette tüm engellerin kaldırılarak üçüncü ülkelere karşı ortak bir ticaret politikasının uygulandığı, emek ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı; para, maliye ve vergi politikalarının uyumlaştırıldığı ve ortak tek bir paranın kullanıldığı iktisadi bütünleşmenin en ileri aşaması. krş. gümrük birliği, ortak pazar, tercihli ticaret anlaşması, serbest ticaret bölgesi devamı...
 • Rejoin: Kavuşmak, cevabı yapıştırmak, cevaba cevapla karşılık vermek, yeniden katılmak Tekrar kavuşturmak, yeniden birleştirmek devamı...
 • Homojenleştirme: Bağdaşıklaştırma. Bir karışımda bulunan maddelerin aynı yapıya kavuşturulması için yapılan işlem. devamı...
 • Geri Döngü: Bir süreçte tümden tüketilmeyen girdilerin çıktılardan ayrılarak yeniden kullanılmak amacıyla sürecin başlangıcına geri yollanması. devamı...
 • Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Ve Standardizasyon Rejimi: Dış ticarette uygulanacak teknik mevzuat ve standartların uluslararası ticarete gereksiz engel oluşturacak bir yapıya dönüştürülmesini önlemek ve ticaret hacmini artırmak amacıyla oluşturulan kurallar. devamı...
 • Düğüm Noktası: Bir şeyin sonuçlanması için çözülmesi, açıklığa kavuşturulması gereken güç yanı. devamı...
 • Güney Ve Doğu Afrika Ortak Pazarı: Üye ülkeler arasında her türlü iktisadi ve teknik işbirliğinin sağlanması amacıyla 1983 yılında Güney ve Doğu Afrika Tercihli Ticaret Bölgesi olarak kurulmuş ve 1993 yılında ortak pazara dönüşmüş 20 ülkeden oluşan birlik. devamı...
 • Dış Krediler Kur Farkı Fonu: Yatırımların ve döviz kazandırıcı etkinliklerin finansmanı için bankalarca dış kaynaklardan doğrudan ya da hükümet kanalıyla sağlanan kredilerin bu bankalar ve kredi kullandırılan borçlular açısından kur riskini ortadan kaldırmak amacıyla T.C. Merkez Bankası yönetiminde Para Kredi Kuruluna bağlı olarak 1984 yılında kurulmuş, 2000 yılında etkinliğine son verilmiş bütçe dışı bir fon. devamı...
 • Rekonstrüksiyon: Yeniden kurma. Cerrahi bir yöntemle alınmış bir organı kendi dokuları ve/veya protezle yeniden oluşturma işlemi(örn:meme kanserinde göğüs alındıktan sonra göğsün yeniden oluşturulması:meme rekonstrüksiyonu) devamı...

Ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.