ihraz ne demek

İhraz: Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

 • Achievement
 • Attainment
 • Accomplishment

Türkçe Anlamı:

 • Başarı
 • Kazanım
 • Başarım

İhraz Kelimesinin Kökeni ve Etimolojisi:

“İhraz” kelimesi, Arapça “hrz” kökünden türemiştir ve “elde etmek, kazanmak” anlamlarına gelir. Türkçe’ye Arapça üzerinden geçmiştir.

İhraz Kelimesinin Kullanımı:

“İhraz” kelimesi, bir hedefe ulaşma veya bir başarı elde etme anlamında kullanılır. Genellikle olumlu bir bağlamda kullanılır ve bir kişinin çabalarının ve sıkı çalışmasının sonucunu ifade eder.

İhraz Kelimesinin Örnek Cümleleri:

 • Öğrenci, sınavda yüksek bir ihraz elde etti.
 • Şirket, son çeyrekte önemli bir ihraz kaydetti.
 • Sporcu, yarışmada birincilik ihraz etti.

İhraz Kelimesinin Eş Anlamlıları:

 • Başarı
 • Kazanım
 • Başarım
 • Başarı
 • Fetih

İhraz Kelimesinin Zıt Anlamlıları:

 • Başarısızlık
 • Kayıp
 • Yenilgi

İhraz Kelimesinin Deyimler ve Atasözleri:

 • “İhraz, gayretin meyvesidir.”
 • “İhraz, başarıya giden yolda bir basamaktır.”
 • “İhraz, çalışmanın karşılığıdır.”

İhraz Kelimesinin Çeşitli Alanlardaki Kullanımı:

 • Eğitim: Öğrencilerin akademik başarılarını ifade etmek için kullanılır.
 • İş Dünyası: Şirketlerin finansal ve operasyonel başarılarını ifade etmek için kullanılır.
 • Spor: Sporcuların yarışmalarda elde ettikleri başarıları ifade etmek için kullanılır.
 • Kişisel Gelişim: Bireylerin kişisel hedeflerine ulaşmalarını ifade etmek için kullanılır.

İhraz Kelimesinin Önemi:

“İhraz” kelimesi, başarı ve ilerleme kavramlarını ifade etmesi nedeniyle önemlidir. Bir hedefe ulaşmanın veya bir başarı elde etmenin önemini vurgular. Ayrıca, sıkı çalışma ve özverinin ödüllendirildiğini gösterir.

Sonuç:

“İhraz” kelimesi, bir hedefe ulaşma veya bir başarı elde etme anlamına gelen çok yönlü bir kelimedir. Olumlu bir bağlamda kullanılır ve bir kişinin çabalarının ve sıkı çalışmasının sonucunu ifade eder. Çeşitli alanlarda kullanılır ve başarı ve ilerleme kavramlarını ifade etmesi nedeniyle önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi