ihrig süreci sözlük anlamı nedir?


Sözlükte ihrig süreci kelimesinin manası:

  1. Demir ve çelik yüzeyleri, silisyum ile örtmede uygulanan özel bir süreç.

ihrig süreci ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları