ihtisap nezareti nedir

İhtisap Nezareti

İhtisap Nezareti, Osmanlı İmparatorluğu’nda ticaret, sanayi ve ziraat işlerinden sorumlu olan bir devlet kurumuydu. 1838 yılında kurulmuş ve 1922 yılına kadar faaliyet göstermiştir.

İhtisap Nezareti’nin Görevleri

 • Ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında politikalar belirlemek ve uygulamak
 • Ticaret anlaşmaları yapmak ve yürütmek
 • Ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında istatistikler toplamak ve yayınlamak
 • Ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmek
 • Ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak
 • Ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında yatırımları teşvik etmek
 • Ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında haksız rekabeti önlemek
 • Ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında tüketici haklarını korumak

İhtisap Nezareti’nin Yapısı

İhtisap Nezareti, bir nazır ve yardımcıları tarafından yönetiliyordu. Nazır, padişah tarafından atanıyordu ve kabinenin bir üyesiydi. Nazırın yardımcıları arasında müsteşar, müdürler ve memurlar bulunuyordu.

İhtisap Nezareti, ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında faaliyet gösteren çeşitli dairelere sahipti. Bu daireler şunlardı:

 • Ticaret Dairesi
 • Sanayi Dairesi
 • Ziraat Dairesi
 • İstatistik Dairesi
 • Eğitim ve Öğretim Dairesi
 • Araştırma ve Geliştirme Dairesi
 • Yatırım Teşvik Dairesi
 • Haksız Rekabet Dairesi
 • Tüketici Hakları Dairesi

İhtisap Nezareti’nin Önemi

İhtisap Nezareti, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. Nezaret, ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında politikalar belirleyerek ve uygulayarak ülkenin ekonomik büyümesini desteklemiştir. Ayrıca, nezaret ticaret anlaşmaları yaparak ve yürüterek ülkenin dış ticaretini geliştirmiştir.

İhtisap Nezareti, ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında istatistikler toplayarak ve yayınlayarak ülkenin ekonomik durumunu izleme imkânı sağlamıştır. Ayrıca, nezaret ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmek suretiyle ülkenin insan kaynağını geliştirmiştir.

İhtisap Nezareti, ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak ülkenin teknolojik gelişimine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, nezaret ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında yatırımları teşvik ederek ülkenin ekonomik büyümesini desteklemiştir.

İhtisap Nezareti, ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında haksız rekabeti önleyerek ülkenin ekonomik düzenini korumuştur. Ayrıca, nezaret ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında tüketici haklarını koruyarak ülkenin vatandaşlarının refahını artırmıştır.

İhtisap Nezareti’nin Kaldırılması

İhtisap Nezareti, 1922 yılında kaldırılmıştır. Nezaretin kaldırılmasının nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Cumhuriyetin ilan edilmesi ve yeni bir ekonomik düzenin kurulması
 • Ticaret, sanayi ve ziraat alanlarında özel sektörün güçlenmesi
 • Devletin ekonomideki rolünün azaltılması

İhtisap Nezareti’nin kaldırılmasıyla birlikte, ticaret, sanayi ve ziraat alanlarındaki görevleri diğer devlet kurumlarına devredilmiştir. Bu kurumlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Ticaret Bakanlığı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

Yayımlandı

kategorisi