ihtiyaçlar hiyerarşisi nedir

İhtiyaçlar Hiyerarşisi

İhtiyaçlar hiyerarşisi, insanların ihtiyaçlarını beş temel kategoriye ayıran bir psikolojik teori olup, bu kategoriler aşağıdan yukarıya doğru sıralanmıştır:

 1. Fizyolojik ihtiyaçlar
 2. Güvenlik ihtiyaçları
 3. Sevgi ve ait olma ihtiyaçları
 4. Saygı ihtiyaçları
 5. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları

Bu teori, 1943 yılında Abraham Maslow tarafından ortaya atılmıştır. Maslow, insanların ihtiyaçlarının doğuştan olduğunu ve belirli bir sırayla karşılanması gerektiğini savunmuştur. Yani, bir alt seviyedeki ihtiyaç karşılanmadan, bir üst seviyedeki ihtiyaç karşılanamaz.

Fizyolojik İhtiyaçlar

Fizyolojik ihtiyaçlar, insanların hayatta kalması için gerekli olan temel ihtiyaçlardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Nefes alma
 • Yeme
 • İçme
 • Uyuma
 • Barınma
 • Giyim

Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında, insanlar hastalanabilir veya ölebilir.

Güvenlik İhtiyaçları

Güvenlik ihtiyaçları, insanların kendilerini güvende hissetmeleri için gerekli olan ihtiyaçlardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Fiziksel güvenlik
 • Ekonomik güvenlik
 • Sağlık güvenliği
 • Sosyal güvenlik

Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında, insanlar kaygılı ve stresli hissedebilirler.

Sevgi ve Ait Olma İhtiyaçları

Sevgi ve ait olma ihtiyaçları, insanların başkalarıyla yakın ilişkiler kurma ve bir gruba ait olma ihtiyaçlarıdır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Sevgi ve şefkat
 • Arkadaşlık
 • Aile
 • Topluluk

Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında, insanlar yalnız ve izole hissedebilirler.

Saygı İhtiyaçları

Saygı ihtiyaçları, insanların kendilerine ve başkalarına saygı duymaları ve saygı görmeleri ihtiyaçlarıdır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Başarı
 • Tanınma
 • Statü
 • Güç

Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında, insanlar değersiz ve önemsiz hissedebilirler.

Kendini Gerçekleştirme İhtiyaçları

Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları, insanların potansiyellerini tam olarak kullanma ve anlamlı bir hayat yaşama ihtiyaçlarıdır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Yaratıcılık
 • Kişisel gelişim
 • Özgürlük
 • Bağımsızlık

Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında, insanlar sıkılmış ve tatminsiz hissedebilirler.

İhtiyaçlar Hiyerarşisinin Eleştirileri

İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, psikolojideki en etkili teorilerden biridir. Ancak, bu teori bazı eleştirilere de maruz kalmıştır. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır:

 • Teori, insanların ihtiyaçlarının doğuştan olduğunu varsaymaktadır. Ancak, bazı araştırmacılar insanların ihtiyaçlarının öğrenilmiş olduğunu savunmaktadır.
 • Teori, insanların ihtiyaçlarının belirli bir sırayla karşılanması gerektiğini varsaymaktadır. Ancak, bazı araştırmacılar insanların ihtiyaçlarının aynı anda karşılanabileceğini savunmaktadır.
 • Teori, insanların ihtiyaçlarının evrensel olduğunu varsaymaktadır. Ancak, bazı araştırmacılar insanların ihtiyaçlarının kültürden kültüre değiştiğini savunmaktadır.

Bu eleştirilere rağmen, ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi hala geçerliliğini korumaktadır. Bu teori, insanların ihtiyaçlarını anlamak ve onlara daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

İhtiyaçlar Hiyerarşisinin Uygulamaları

İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, birçok alanda uygulanmaktadır. Bu alanlardan bazıları şunlardır:

 • Pazarlama: İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, tüketicilerin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara daha iyi ürün ve hizmetler sunmak için kullanılır.
 • Eğitim: İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara daha iyi eğitim vermek için kullanılır.
 • Sağlık: İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, hastaların ihtiyaçlarını anlamak ve onlara daha iyi sağlık hizmeti vermek için kullanılır.
 • Sosyal hizmet: İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, insanların ihtiyaçlarını anlamak ve onlara daha iyi sosyal hizmetler sunmak için kullanılır.

İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, insanların ihtiyaçlarını anlamak ve onlara daha iyi hizmet vermek için kullanılan etkili bir araçtır. Bu teori, birçok alanda uygulanmaktadır ve insanların hayatlarını iyileştirmek için kullanılmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi