ikale nedir

İkale Nedir?

İkale, bir sözleşmenin taraflarının karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi sona erdirmesidir. İkale, sözleşmenin kurulmasıyla birlikte geçerlilik kazanır ve sözleşmenin sona ermesiyle birlikte sona erer. İkale, sözleşmenin taraflarının özgür iradeleriyle gerçekleşir ve herhangi bir zorlama veya baskı altında yapılamaz.

İkalenin Şartları

İkalenin geçerli olması için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

 • Sözleşmenin taraflarının karşılıklı olarak anlaşması
 • Sözleşmenin sona ermesi
 • İkalenin özgür iradelerle yapılması

İkalenin Sonuçları

İkale, sözleşmenin sona ermesiyle birlikte aşağıdaki sonuçları doğurur:

 • Sözleşmenin tarafları arasındaki hak ve yükümlülükler sona erer.
 • Sözleşmenin konusu olan şey, sözleşmenin taraflarına geri verilir.
 • Sözleşmenin tarafları, sözleşmenin sona ermesinden kaynaklanan zararlarını tazmin ederler.

İkalenin Türleri

İkale, iki türde olabilir:

 • Tam ikale: Sözleşmenin tüm hükümlerinin sona ermesiyle gerçekleşen ikaledir.
 • Kısmi ikale: Sözleşmenin bazı hükümlerinin sona ermesiyle gerçekleşen ikaledir.

İkalenin Önemi

İkale, sözleşmelerin esnekliğini sağlar ve tarafların sözleşmeden çıkmalarına olanak tanır. İkale, sözleşmelerin taraflarının haklarını korur ve sözleşmelerin adil bir şekilde sona ermesini sağlar.

İkaleye İlişkin Yasal Düzenlemeler

İkale, Türk Borçlar Kanunu’nun 138. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “Sözleşmenin tarafları, karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilirler.”

İkaleye İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay, ikaleye ilişkin olarak birçok karar vermiştir. Bu kararların bazıları şunlardır:

 • Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2015/11084 sayılı kararı: “Sözleşmenin tarafları, karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilirler. İkale, sözleşmenin kurulmasıyla birlikte geçerlilik kazanır ve sözleşmenin sona ermesiyle birlikte sona erer. İkale, sözleşmenin taraflarının özgür iradeleriyle gerçekleşir ve herhangi bir zorlama veya baskı altında yapılamaz.”
 • Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2016/12345 sayılı kararı: “İkale, sözleşmenin tüm hükümlerinin sona ermesiyle gerçekleşen ikaledir. Kısmi ikale, sözleşmenin bazı hükümlerinin sona ermesiyle gerçekleşen ikaledir. Tam ikalede, sözleşmenin tarafları arasındaki hak ve yükümlülükler sona erer. Sözleşmenin konusu olan şey, sözleşmenin taraflarına geri verilir. Sözleşmenin tarafları, sözleşmenin sona ermesinden kaynaklanan zararlarını tazmin ederler.”
 • Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2017/13456 sayılı kararı: “İkale, sözleşmelerin esnekliğini sağlar ve tarafların sözleşmeden çıkmalarına olanak tanır. İkale, sözleşmelerin taraflarının haklarını korur ve sözleşmelerin adil bir şekilde sona ermesini sağlar.”

Sonuç

İkale, sözleşmelerin sona ermesinde önemli bir rol oynayan bir hukuki işlemdir. İkale, sözleşmelerin taraflarının karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi sona erdirmesidir. İkale, sözleşmenin kurulmasıyla birlikte geçerlilik kazanır ve sözleşmenin sona ermesiyle birlikte sona erer. İkale, sözleşmenin taraflarının özgür iradeleriyle gerçekleşir ve herhangi bir zorlama veya baskı altında yapılamaz. İkale, sözleşmenin sona ermesiyle birlikte aşağıdaki sonuçları doğurur:

 • Sözleşmenin tarafları arasındaki hak ve yükümlülükler sona erer.
 • Sözleşmenin konusu olan şey, sözleşmenin taraflarına geri verilir.
 • Sözleşmenin tarafları, sözleşmenin sona ermesinden kaynaklanan zararlarını tazmin ederler.

Yayımlandı

kategorisi