iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kelimesinin manası:

  1. Parametrik varsayımlar yerine getirildiğinde ölçümle belirtilen sürekli bir değişkenin bağımsız iki farklı grup ortalamaları arasındaki farkını test etmek için kullanılan bir anlamlılık testi, bağımsız t testi.

iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları