ikili kelimeler sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ikili kelimeler kelimesinin manası:

  1. Aynı kökten geldikleri ve aynı anlamı verdikleri hâlde, ses yapıları birbirinden az çok ayrılmış olan kelimeler, çift kelimelerdir. || Far. badam > T. badem / bayam, payam; Far. gavz > Ar. cavuz T.ceviz, koz; Far. gavmış > Ar. camus > T. camız, kömüş; Ar. ‘akıda > T. akide, ağda; Fr. abatjour > T. abajur, pancur vb. (H. Eren "Türkçede doublet örnekleri", TD. S. 523-Temmuz 1995, s. 931 ve öt.)

ikili kelimeler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları