ikincil bağışık yanıt sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ikincil bağışık yanıt kelimesinin manası:

  1. İlk antijen uyarımıyla oluşan birincil yanıttan sonra, ikinci kez aynı antijenle karşılaşma durumunda, birincil cevaba göre daha çabuk ve daha yüksek düzeyde oluşan bağışık yanıt.

ikincil bağışık yanıt ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları