ikincil elektron sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ikincil elektron kelimesinin manası:

  1. Birincil elektronun, elektron çoğaltıcı bir yüzeye çarpması sonucu serbest kalan, böylelikle ikincil yayıma yol açan elektron.
  2. Gelen ışınımla madde arasındaki etkileşim sonucu, atom tarafından fırlatılan elektron.

ikincil elektron ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları