Ikincil Haberciler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ikincil Haberciler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ikincil Haberciler" ne demek?

 1. Hücre yüzeyindeki reseptörlerin birincil habercilerle (hormon, nörotransmitter gibi) uyarılması sonucu hücre içinde teşekkül eden, miktarları artan ya da azalan ve hücrede belli bir cevabın verilmesini sağlayan halkasal adenozin monofosfat (cAMP), halkasal guanozin monofosfat (cGMP), diasilgliserol, inozitol trifosfat (IP3) ve kalsiyum iyonları (Ca2+) gibi bileşikler. Sekonder haberciler.

Ikincil Haberciler nedir? İlişkili sözcükler

 • Cyclic Guanosine Monophosphate: Halkasal guanozin monofosfat cgmp devamı...
 • Cyclic Adenosine Monophosphate: Halkasal adenozin monofosfat camp devamı...
 • Ikincil Kemik: Olgunlaşmış, bol osteositli, matriksi inorganik madde bakımından zengin, halkasal sistemler gösteren, beyin, omurilik, akciğerler gibi organları koruyan ve hareketi sağlayan iskeletin yapısını oluşturan, vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan, olgun kemik dokusu. Lâmelli kemik, olgunlaşmış kemik, sekonder kemik. devamı...
 • P1 Yolu: Bazı nörotransmitter, büyüme faktörleri ve hormonlarda hücre yüzeyinin uyarılmasına cevap olarak zardaki inozitol fosfolipitlerin parçalanması sonucu oluşan inozitol trifosfat ve diasil gliserol ikinci habercilerinin meydana gelmesindeki biyokimyasal yol. devamı...
 • Cgmp: Bk. halkasal guanozin monofosfat Döngüsel guanizin monofosfat. devamı...
 • Döngüsel Adenozin Monofosfat: Adenozin monofosfatta şekerin 5ı karbonuna bağlı fosforik asidin adenilat siklaz aracılığıyla ribozun 3ı karbonuna bağlanmasıyla meydana gelen, hormon vb. maddelerin fonksiyonlarına aracılık eden bir nükleotit, siklik AMP, cAMP, halkasal adenozin monofosfat. İkinci haberci olarak çeşitli metabolik yolların düzenleyicisi olan önemli bir molekül. devamı...
 • Ikincil Aktif Taşınım: Bağırsak epitel hücrelerinde ve böbrek epitel hücrelerinde glikoz ve amino asit taşınması gibi sodyum iyonlarının yoğunluk farkından enerji sağlayarak çalışan etkin taşınım tipi. devamı...
 • Etilendiamin Tetra Asetik Asit Edta: Genellikle dekalsifikasyon ve kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan, metalik iyonları, özellikle kalsiyum iyonlarını yakalayan bir madde. devamı...
 • Siklik Guanozin Monofosfat: Bk. halkasal guanozin monofosfat devamı...
 • Siklik Adenozin Monofosfat: Bk. halkasal adenozin monofosfat devamı...

Ikincil Haberciler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.