ikiye bölünme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ikiye bölünme kelimesinin manası:

  1. Hücrenin iki eşit oğul hücreye bölündüğü, her ikisinin de kromozom takımına aynen sahip olduğu, prokaryot organizmalardaki esas bölünme şekli.
  2. Hücrenin aynı kromozomlara sahip iki kısma bölünmesi.
  3. Her zaman iki kız hücre oluşumuyla sonuçlanan ve bölünmeden önce ana hücre organellerinin duplikasyonuna gereksinim duyulan en önemli hücre çoğalma tipi.

ikiye bölünme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları