Iklim Bilimi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Iklim Bilimi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Iklim Bilimi" ne demek?

 1. İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji.

Iklim Bilimi nedir? İlişkili sözcükler

 • Embriyo Bilimi: (Yun. embryon: embriyo; logos: bilim) Yumurtadan ergin evreye kadar geçen gelişim evrelerini inceleyen bilim dalı. Embriyoloji. Bir canlının oluşumu sırasında geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen bilim dalı, embriyoloji. devamı...
 • Kalıtım Bilimi: Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik. Kalıtım birimi olan genlerin yapısını, görevini ve bir dölden diğerine nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalı. Genetik. devamı...
 • Balık Bilimi: Su ürünleri araştırmalarında özellikle balıklar sınıfını inceleyen bilim. Balıkları tüm yönleriyle inceleyen bilim dalı, ihtiyoloji, piskatoloji. devamı...
 • Genel Dil Bilimi: Dilin yapısını, gelişme ve değişmesini karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı. Dünyadaki dilleri bir bütün olarak ele alıp, bunların ortak özelliklerini, işleyiş ve gelişme şartlarını inceleyen; dil denen varlığı bütün yönleriyle devamı...
 • Eklem Bacaklılar Bilimi: (Yun. arthron: mafsal; pous: ayak; logos, bilim) Omurgasız hayvanlardan eklem bacaklıları inceleyen bilim dalı. Artropodoloji. Omurgasız hayvanlardan eklem bacaklıları inceleyen bilim dalı, artropodoloji. devamı...
 • Hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Bu bilimle ilgili. devamı...
 • Mikrobiyoloji: Mikropları konu alan bilim dalı. (Yun. mikros: küçük; bios: hayat; logos: bilim) Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı. devamı...
 • Yosun Bilimi: (Yun. bryon: yosun; logos: bilim) Biyolojinin yosunlan inceleyen alt bilim dalı. Briyoloji. devamı...
 • Hayvan çevre Bilimi: (Yun. oikos: ev; logos: bilim) Hayvanların kendi aralarındaki ve çevreleri ile karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Hayvan ekolojisi. devamı...
 • Eczacılık Bilimi: (Yun. pharmakon: ilâç; logos: bilim) Tıbbî ilâçların ve diğer biyolojik olarak aktif kimyasal maddelerin faaliyetlerini inceleyen bilim kolu. Farmakoloji. İlaç bilimi. devamı...

Iklim Bilimi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.