Iklim Bölgeleri ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Iklim Bölgeleri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Iklim Bölgeleri" ne demek?

 1. Yeryüzünün, başta sıcaklık ve yağış gibi etkenler olmak üzere, iklimi oluşturan öğeler bakımından benzerlik gösteren kesimlere bölünmesi.

Iklim Bölgeleri nedir? İlişkili sözcükler

 • Inkılab Alel Akıb: Ökçeler üzerine dönmek demektir ki, asker yürüyüşünde olduğu gibi, tam sağdan veya soldan geri dönmektir. İki ökçeyi birden yerinde çevirmek suretiyle inkılab ale-l a’kıb, ayakları çaprazlaştırdığından yürümeyi imkansız bırakır. Kur’an’da bu tabir ya harbde firardan kinaye veya dinde irtidaddan mecaz olmak üzere iki manaya muhtemildir. (E.T.) (Osmanlıca’da yazılışı: inkılâb ale-l a’kıb) devamı...
 • Bölünme: Hücrelerin, belli bir büyüklüğe ulaştığında eşit bölümlere ayrılıp çoğalması. Yarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma. devamı...
 • Sığ Deniz Bölgeleri: Tortul taşınması, iklim, ve yaşama koşulları bakımından karalara daha yakından bağlı olan bölgeler. devamı...
 • Organize Sanayi Bölgeleri: Sanayi yatırımlarını özendirmek ve sanayi üretiminin artmasını sağlamak amacıyla birbirleriyle uyumlu üretimde bulunan küçük ve orta ölçekli firmaların ortak altyapı hizmetlerinden yararlanmak üzere belirli bir alanda toplandığı büyük bölgeler. devamı...
 • Karasal Iklim: Kara iklimi. Ilıman iklimin deniz etkisinden az çok yoksun, daha sert, daha az yağışlı ana türü. bkz. denizsel iklim. devamı...
 • Katmanlama: (örnek.) Bir evrenin, katman olarak adlandırılan kesimlere bölünmesi. devamı...
 • Yerel Yönetim Bütçeleri: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal etkinlik gösteren belediye ve il özel idarelerine ait bütçeler. devamı...
 • Nanophyetus Salmincola: Köpek, vizon ve insan olmak üzere birçok balık yiyen memelinin ince bağırsaklarında parazitlenen digenetik trematod türü. Konaklar enfeksiyonu metaserkerleri taşıyan salmon balıkları başta olmak üzere balıkların çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesiyle almaktadırlar. Önemi köpeklerde ciddi hastalık oluşturan riketsiyalardan Neorickettsia helminthoeca’yı taşımasıdır. devamı...
 • Amiloid: Nişastaya benzeyen, nişasta benzeri boyanma gösteren. Sülfürik asidin selüloz üzerine etki etmesiyle oluşan ve iyotla muamele edildiğinde mavi renk oluşturan bir madde. devamı...
 • Amiloid: Nişastaya benzeyen, nişasta benzeri boyanma gösteren. Sülfürik asidin selüloz üzerine etki etmesiyle oluşan ve iyotla muamele edildiğinde mavi renk oluşturan bir madde. devamı...

Iklim Bölgeleri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.