Iklim çalkantısı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Iklim çalkantısı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Iklim çalkantısı" ne demek?

 1. İklimin dönümlü olarak değişmesi.

Iklim çalkantısı nedir? İlişkili sözcükler

 • Buzul Salınımı: İklimin yıllar boyunca gösterdiği çevrimsel değişikliklere bağlı olarak, buzul alnının, belli bir yerden geriye çekilmesi ya da oradan daha ileriye uzanması biçiminde yaptığı devinim. devamı...
 • Onlar Kümesi: Biz kümesi olarak görülen kümenin dışındaki bütün insanları kapsayan küme. bkz. biz kümesi. devamı...
 • Evrim: Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci. Bir canlıyı ötekilerden ayırt eden biçimsel ve yapısal karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül. devamı...
 • Tasarlı Kent: Gelişmesi ve büyümesi belli bir tasara uygun olarak gerçekleşmiş ve işlevleri gereği gibi yerine getirilmekte güçlük çekilmeyen kent. devamı...
 • Gt Set: Gt kümesi Türetilmiş Kelimeler (bis) gt kümesi, gt, gt kümesi, gtc, GTF, gtp, gt kümesi, straigt flush, artificial ligt application, daylight savingtime gt devamı...
 • örtüşme: Örtüşmek durumu veya biçimi. İki şeyin birbiriyle tam olarak uyuşması; iki olayın aynı zamana rastlaması. Karşıtlıklarınörtüşmesi (Lat. conincidentia oppositorum): İlk olarak Nicolaus Cusanus’un kullandığı bu kavram, düşünce olarak eskidir. Karşıtlıklarınörtüşmesi devamı...
 • Kümenin Kapanışı: Verilen bir kümeyi kapsayan en küçük kapalı küme, kapanış kümesi. Denk olarak, bir kümenin kapanış noktalarının kümesi. devamı...
 • Sınır Sıral Sayısı: Başka bir sıral sayının ardılı olmayan, başka bir deyişle KU {K} biçiminde olmayan sıral sayı. || Örn. Boş küme olarak tanımlanan 0 sayısı sonlu birsınır sıral sayısı, doğal sayılar kümesi olarak tanımlanan (…) sayısı sonsuz birsınır sıral sayısıdır. devamı...
 • çocukbilim: Çocuğu yaşayışı, büyümesi, düşünceleri ile bir bütün olarak inceleyen, onun bir öğrenci olarak güç ve gereksinmeleri üzerinde duran bilim. devamı...
 • Sınırlı Küme: Bir ölçeyli uzayın çapı sonlu olan altkümesi. Bir düzgeli uzayda eküs (…)koşulunu sağlayan A altkümesi. devamı...

Iklim çalkantısı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.