Iktidar Fiili ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Iktidar Fiili" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Iktidar Fiili" ne demek?

 1. Bk. yeterlik fiili.

 2. Bk. yeterlik eylemi

Iktidar Fiili nedir? İlişkili sözcükler

 • Yakınlık Fiili: Bir fiile -e zarf-fiil ekiyle yazmak fiili getirilerek oluşturulan ve kavramda olayın çok yaklaştığını, neredeyse gerçekleşeceğini gösteren birleşik fiil, yaklaşma eylemi, yakınlık eylemi, yaklaşma fiili: Düşeyazmak, öleyazmak gibi. devamı...
 • Enlivenment: Canlandırma (animasyon) eylemi, uyandırma eylemi, heyecanlandırma fiili, hayat dolu yapma eylemi, canlı/neşŸeli yapma eylemi devamı...
 • Entreatment: Yalvarıp yakarma, yakarma eylemi, yalvarma eylemi, rica etme fiili devamı...
 • Yaklaşma Fiili: Yakınlık fiili. -A’lı zarf-fiil biçimindeki bir esas fiille bu esas fiildeki oluş ve kılışın, istenmediği hâlde gerçekleşmesine çok yaklaşıldığı kavramını veren yaz- yardımcı fiilinin birleşmesinden oluşmuş tasvir fiili, düşeyazmak, öleyazmak. devamı...
 • Tezlik Eylemi: Tezlik fiili. (Derleme.. tezlik fiili, çabukluk fiili, kolaylık fiili) Türkçede herhangi bir eylemin -i’li ulacıyle, vermek eyleminin birleşmesinden meydana gelen ve kavramda çabukluğu, kolaylığı, yardımı gösteren iki kökten kurulmuş birleşik devamı...
 • Tezlik Fiili: Bir fiile -i zarf-fiil ekiyle vermek fiili getirilerek oluşturulan ve çabukluk, kolaylık, yardım kavramı veren birleşik fiil, tezlik eylemi: Söyleyivermek, yapıvermek gibi. (Almanca hast Verbum, Zeitwort von Eile; Fr. verbe devamı...
 • Evacuating: [evacuate] boşaltmak, tahliye etmek, vücuttan dışarı atmak Tahliye, insanlardan temizleme eylemi, insanları boşŸaltma eylemi, insanları tahliye etme eylemi (tehlikeli bir bölgeden, savaşŸ hattından, vb.); boşŸaltma eylemi; geri çekilme; tahliye eylemi devamı...
 • Geçmiş Zaman Ad Fiili: Bk. geçmiş zaman sıfat-fiili. devamı...
 • Geniş Zaman Isim Fiili: Bk. geniş zaman sıfat-fiili. devamı...
 • Gelecek Zaman Isim Fiili: Bk. gelecek zaman sıfat-fiili. devamı...

Iktidar Fiili ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.