iktisadi devlet teşekkülleri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte iktisadi devlet teşekkülleri kelimesinin manası:

  1. İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye birikimine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. krş. Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri
  2. Bk. tutumsal devlet kuruluşları

iktisadi devlet teşekkülleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları