iktisadi liberalizm sözlük anlamı nedir?

Sözlükte iktisadi liberalizm kelimesinin manası:

  1. "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" ilkesi doğrultusunda iktisadi etkinliklerin tamamen piyasa güçlerine bırakılmasıyla kaynakların en etkin dağılımının ve kullanımının sağlanacağını savunan öğreti.

iktisadi liberalizm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları