il emri nedir

İl Emri Nedir?

İl emri, valinin il sınırları içerisinde kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, kamu hizmetlerinin yürütülmesini temin etmek ve kanunların uygulanmasını denetlemek amacıyla verdiği emirdir. İl emri, valinin yetki alanına giren her türlü konuda verilebilir. Ancak, il emri, kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere aykırı olamaz.

İl Emrinin Özellikleri

 • İl emri, valinin tek taraflı olarak verdiği bir emirdir.
 • İl emri, il sınırları içerisinde geçerlidir.
 • İl emri, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, kamu hizmetlerinin yürütülmesini temin etmek ve kanunların uygulanmasını denetlemek amacıyla verilir.
 • İl emri, kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere aykırı olamaz.
 • İl emri, yazılı veya sözlü olarak verilebilir.
 • İl emri, ilgili kişilere tebliğ edildikten sonra yürürlüğe girer.
 • İl emrine uymayan kişiler, idari para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılabilir.

İl Emrinin Türleri

İl emri, içeriğine göre ikiye ayrılır:

 • Genel il emri: Genel il emri, il sınırları içerisinde bulunan tüm kişilere yönelik olarak verilen emirdir.
 • Özel il emri: Özel il emri, belirli bir kişi veya kişilere yönelik olarak verilen emirdir.

İl emri, yürürlük süresine göre de ikiye ayrılır:

 • Sürekli il emri: Sürekli il emri, belirli bir süre için değil, sürekli olarak yürürlükte kalan emirdir.
 • Geçici il emri: Geçici il emri, belirli bir süre için yürürlükte kalan emirdir.

İl Emrinin Verilmesi

İl emri, valinin tek taraflı olarak verdiği bir emirdir. Vali, il emrini verirken, kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere uygun hareket etmek zorundadır. İl emri, yazılı veya sözlü olarak verilebilir. Yazılı olarak verilen il emri, ilgili kişilere tebliğ edildikten sonra yürürlüğe girer. Sözlü olarak verilen il emri ise, ilgili kişilere sözlü olarak bildirildikten sonra yürürlüğe girer.

İl Emrine Uymama Cezası

İl emrine uymayan kişiler, idari para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılabilir. İdari para cezasının miktarı, il emrinin önemine ve uyulmamasının sonuçlarına göre belirlenir. Hapis cezasının süresi ise, il emrinin önemine ve uyulmamasının sonuçlarına göre 15 günden 6 aya kadar değişebilir.

İl Emrinin İptali

İl emri, kanunlara, tüzüklere veya yönetmeliklere aykırı ise, ilgili kişiler tarafından idari yargıya başvurularak iptal edilebilir. İdari yargı, il emrinin iptali davasında, il emrinin kanunlara, tüzüklere veya yönetmeliklere uygun olup olmadığını inceler. İl emrinin kanunlara, tüzüklere veya yönetmeliklere aykırı olduğu tespit edilirse, il emri iptal edilir.


Yayımlandı

kategorisi