Ilayı Kelimetullah ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ilayı Kelimetullah" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ilayı Kelimetullah" ne demek?

 1. Allah kelamının, İslamiyetin ulviyetini ve hakikatlarının kıymetini bildirmek ve yaymak. Hakaik-ı Kur’aniye ve imaniyenin neşir ve tamimine cehd ile çalışmak.(Bu zamanda her bir mü’min i’la-yı Kelimetullah ile mükelleftir. H.)(Eskiden beri i’la-yı Kelimetullah ve beka-yı istiklaliyet-i İslam için farz-ı kifaye-i cihadı deruhde ile, kendini yek-vücud olan Alem-i İslama fedaya vazifedar ve hilafete bayrakdar görmüş olan bu devlet-i İslamiyenin felaketi; Alem-i İslamın saadet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir. Zira şu musibet, maye-i hayatımız ve ab-ı hayatımız olan uhuvvet-i İslamiyenin inkişaf ve ihtizazını harikulade ta’cil etti. R.N.) (Osmanlıca’da yazılışı: i’la-yı kelimetullah)

Ilayı Kelimetullah nedir? İlişkili sözcükler

 • Peyman: Yemin, ant. yemin, and, ahd devamı...
 • Alemi Berzah: Berzah alemi. Kabir alemi. (Bak: Kabr)(Alem-i ziya, alem-i hararet, alem-i hava, alem-i kehriba, alem-i elektrik, alem-i cezb, alem-i esir, alem-i misal, alem-i berzah gibi alemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu alemler, hepsi de, ihtilalsiz, müsademesiz küçük bir yerde içtima ederler. M.N.)(Nass-ı Kur’anla, şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı devamı...
 • Alemi Ceberut: Alem-I azamet ve kudret. (Bununla alem-i esma ve sıfat kasdolunur. Muhakkıkların ekserisine göre bu, alem-i evsattır. Yani üstte olan Lahut alemi ile altta bulunan melekut alemi arasındaki alem. Amiriyyet-i umumiyyeyi muhit olan berzahtır. Ceberut, ibranice “kudret” manasındadır). (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i ceberut) devamı...
 • Ayinei Ehadiyet: Ehadiyetin ayinesi. Cenab-ı Hakk’ın ekser isimlerinin tecellisine mazhar olan şey.(Hayat birşeye girdiği vakit, o cesedi bir alem hükmüne getirir; cüz ise küll gibi, cüz’iye dahi külli gibi bir camiiyyet verir. Evet hayatın öyle bir camiiyyeti var; adeta umum kainata tecelli eden ekser Esma-i Hüsnayı kendinde gösteren bir cami ayine-i ehadiyettir. Bir cisme hayat girdiği vakit, devamı...
 • Bekai Dünyevı: Dünya hayatında devamlılık. Uzun ömür. (Osmanlıca’da yazılışı: beka-i dünyevî) devamı...
 • Tasavvuf: Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım Kur’an’da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği. devamı...
 • Borçlu ülke: Dış alem giderleri dış alem gelirlerinden sürekli daha büyük olan ülke. devamı...
 • Alemı: (Alem. den) Has isimle alakalı. Aleme aid. (Osmanlıca’da yazılışı: alemî) (C.: Alemiyan) (Alem. den) Dünyaya ait. İnsan. (Osmanlıca’da yazılışı: âlemî) devamı...
 • Müsliman: (Selamet. den) İslam olan. İslam dininde bulunan, mü’min ve mütedeyyin olan. (Bak: Muhammed (A.S.M.), Mefhar, Münacat) devamı...
 • Müsliman: (Selamet. den) İslam olan. İslam dininde bulunan, mü’min ve mütedeyyin olan. (Bak: Muhammed (A.S.M.), Mefhar, Münacat) devamı...

Ilayı Kelimetullah ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.