Ileokolostomi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ileokolostomi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ileokolostomi" ne demek?

 1. İleumla kolon arasında ağız ağza dikilerek geçit oluşturma işlemi.

Ileokolostomi nedir? İlişkili sözcükler

 • Yeyenukolostomi: Boş bağırsakla kolon arasında ağız ağza dikmek suretiyle geçit oluşturma. Hastalıklı kıvrım bağırsak ve kör bağırsak çıkarıldığında uygulanır. devamı...
 • Hibridasyon: İki tür arasında yapılan birleştirme. İki farklı türe ait DNA tek sarmallarının birbiriyle kısmi çift sarmallar oluşturması. devamı...
 • Düz Bağırsak: Leğen boşluğunun üst kısmında, sağrı ve ilk kuyruk omurlarının altında seyreden ve hiç kıvrım göstermeyen kolon dessendensle anüs arasındaki bağırsak kısmı, rektum. Leğen boşluğunun üst kısmında, sağrı ve ilk kuyruk devamı...
 • Sigmoid Colon: Kolon bağŸırsağŸı, S harfine benzeyen kolon bağŸırsağŸı,kalın bağŸırsağŸın anüse bağŸlanan alt kısmı (Anatomi) devamı...
 • Renk çevirme: Ayrı renk işlemi kullanan ülkeler arasında yayın alış verişini sağlayabilmek için, renkli bir işlemi öbür işleme aktarma. devamı...
 • Elüsyon: Kromatografi işlemi ile, bir maddeyi, durgun ve hareketli sıvı fazlar arasındaki dağılma farkına dayanarak adım adım yürüterek başka maddelerden ayırma işlemi. Bir maddeyi bir adsorban üzerinde tutulmuş karışım içinden uygun devamı...
 • Inen Kolon: Kolonun, colon transversum ile rektum arasında uzanan kesimi, kolon dessendens. Kolonun, colon transversum ile rektum arasında uzanan kesimi, kolon dessendens. devamı...
 • Matmah: Tamah olunan şey, hırsla göz dikilerek bakılan şey veya yer. devamı...
 • Güçsüzlük Belgesi: Borçlunun, üzerinde koğuşturma işlemi yapılan alacağı, ödemeye yeter malı, parası, bulunmadığını göstermek üzere icra örgütünce düzenlenen belge. devamı...
 • Tahkikat: Hilal biçiminde. Soruşturma Örnek: Tahkikatın neticesinden beni de malumattar ediniz. A. İlhan Soruşturma. devamı...

Ileokolostomi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.